Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Xây dựng 16 tuyến đường văn minh – mỹ quan đô thị (25/11/2013 15:00)

Ngày 18 tháng 10 năm 2013, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng 16 tuyến đường văn minh – mỹ quan đô thị cấp Thành phố.>>>


Hoạt động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa quý IIII năm 2013 (9/10/2013 16:00)

>>>


Câu lạc bộ “Gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội” (22/8/2013 15:00)

>>>


Tọa đàm Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị (9/8/2013 15:00)

>>>


Hoạt động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa quý II năm 2013 (1/7/2013 15:30)

>>>

CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Quận Tân Bình tổ chức Tọa đàm “Nếp sống văn minh trong việc cưới”(25/5/2013)
Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận 6(15/5/2013)
Quận Tân Bình: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc(13/4/2013)
Ban hành Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2012 - 2015(5/10/2012)
Lễ trao bằng công nhận phường - xã đạt chuẩn văn hóa ( giai đoạn 2008 -2010)(23/2/2012)
Hội nghị tổng kết 5 năm Ký túc xá sinh viên đạt chuẩn văn hóa(9/1/2012)
Phối hợp thực hiện nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong giai đoạn mới (2011-2015)(20/10/2011)
Hội nghị Tổng kết 5 năm xây dựng Ký túc xá sinh viên đạt chuẩn văn hóa 2006 – 2010(11/10/2011)
Thí điểm bảng quảng cáo rao vặt công cộng miễn phí(26/9/2011)
Hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân “Nói không với hành vi rải vàng mã khi đưa tang trên đường phố”(15/9/2011)
Các trang: 1  2  3