Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Văn hoá cơ sở
Văn hoá cơ sở

Hoạt động Văn hóa cơ sở tháng 11/2013 (30/11/2013 010:00)

>>>


Quận 3 tổ chức Hôi thi vẽ tranh cổ động chủ đề “Phụ nữ quận 3 nuôi dạy con tốt” (30/11/2013 09:00)

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 17/9/2012 của Uỷ ban nhân dân Quận 3 về triển khai Đế án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và Kế hoạch 50/KH-UBND ngày 17/9/2012 về triển khai Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”; Phòng Văn hoá Thông tin phối hợp với Phòng Giáo dục Quận 3 tổ c>>>


Liên hoan Hát ru – Dân ca – Hò – Lý lần II năm 2013 (25/11/2013 15:00)

Nhắc đến Liên hoan Hát ru – Dân ca – Hò – Lý là gợi nhớ đến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống do Trung tâm Văn hóa Quận 10 phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thành phố tổ chức định kỳ hai năm một lần.>>>


Hoạt động Văn hóa văn nghệ quần chúng tháng 10/2013 (8/11/2013 010:45)

>>>


Hoạt động Văn hóa cơ sở tháng 10/2013 (8/11/2013 010:00)

>>>

CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Hoạt động văn hóa cơ sở quý III năm 2013(9/10/2013)
Hoạt động Lĩnh vực Văn hóa cơ sở tháng 8/2013(8/9/2013)
Hoạt động Văn hóa văn nghệ quần chúng tháng 7/2013(8/8/2013)
Liên hoan Văn nghệ Thiếu nhi Hè - năm 2013(23/7/2013)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trao sách và trang thiết bị thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2013 cho 5 huyện ngoại thành.(20/7/2013)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14