Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Tuyên truyền cổ động
Tuyên truyền cổ động
Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch tuyên truyền, cổ động, triển lãm – Thông tin cơ sở năm 2014

 

Ngày 20/2/2014 Trung tâm Thông tin Triển lãm phối hợp Trung tâm Văn hoá huyện Nhà Bè tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch tuyên truyền, cổ động, triển lãm – Thông tin cơ sở năm 2014 đến 24 Quận Huyện  tại Trung tâm văn hoá huyện Nhà Bè. Tham dự có Trung tâm văn hoá, Phòng Văn hoá 24 quận huyện và các Nhà văn hoá Phụ nữ, Cung văn hoá Lao động, Bộ đội Biên phòng Thành phố, phóng viên các báo đài. Hội nghị nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho công tác triển lãm, tuyên truyền cổ động chính trị kết hợp xã hội hoá đạt hiệu quả, những khó khăn thuận lợi trong việc đưa triển lãm đến Khu chế xuất, Khu công nghiệp phục vụ công nhân, mở rộng mô hình triển lãm đường phố và công viên các quận huyện phục vụ rộng rãi khách tham quan, chia sẻ kinh nghiệm của các quận huyện hoạt động hiệu quả tuyên truyền cổ động kết hợp xã hội hoá.

CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Các trang: 1  2  3  4  5  6