Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Tuyên truyền cổ động
Tuyên truyền cổ động
Đề cương tuyên truyền 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016)

 

Thực hiện Công văn số 648/VHCS-TTCĐ ngày 21/9/2016 của Cục Văn hóa Cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016), Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu "Đề cương tuyên truyền 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016)" do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Nội dung đề cương: Tải tại đây. 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Các trang: 1  2  3  4  5  6