Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Hoạt động của đơn vị sự nghiệp
Hoạt động của đơn vị sự nghiệp
Thông báo tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về di sản văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012

Thông báo 
tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về di sản văn hóa
tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012
________
 
Thực hiện kế hoạch số 6107/KH-SVHTTDL-DSVH ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật thông báo nội dung tổ chức lớp tập huấn nêu trên như sau: 
1. Hình thức, thời gian và địa điểm tập huấn.
- Hình thức tập huấn: tập trung (sáng từ 08 giờ 00 - 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30).
- Thời gian tập huấn: gồm 05 ngày, từ ngày 26/11/2012 (Thứ hai) đến ngày 30/11/2012 (Thứ sáu).
- Địa điểm: Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 164 đường Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh). 
2. Đối tượng và thủ tục tham dự.  
2.1 Đối tượng. 
- Cán bộ, công chức Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện phụ trách công tác quản lý về di sản văn hóa; cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận, huyện làm công tác nghiệp vụ về di sản văn hóa.
- Cục Hải quan Thành phố; các Chi cục Hải quan tại Thành phố (cảng hàng không, cảng biển);
- Công an Thành phố, Công an quận/huyện;
- Chi Cục quản lý thị trường Thành phố, các Đội quản lý thị trường;
- Cục Thuế Thành phố; Chi cục thuế quận/huyện;
- Bưu điện Trung tâm Thành phố;
- Hội viên các hội, chi hội có hoạt động liên quan đến sưu tầm cổ vật (Hội Di sản văn hóa Thành phố, Hội Cổ vật Thành phố);
- Tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý di tích đã xếp hạng trên địa bàn thành phố.
Dự kiến số lượng đại biểu tham dự: 300 người.
2.2 Thủ tục tham dự.  
Các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham dự gửi danh sách đăng ký – theo mẫu đính kèm (bằng văn bản, fax, e-mail) cho Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, trong đó ghi, nêu rõ họ tên, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, để phục vụ cho việc tổ chức lớp học, in ấn tài liệu.
Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/11/2012.
3. Địa chỉ liên hệ.
Khoa Văn hóa (Phòng 1.12)- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, số 05 đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 38391456, 0918094370 (Cô Uyển Trân); 0972181402 (Cô Thảo Nguyên).
- Fax: 08.38395883

 

CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Các trang: 1  2  3  4  5  6