Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Hoạt động của đơn vị sự nghiệp
Hoạt động của đơn vị sự nghiệp
Các hoạt động của Trung tâm Học tập Phát triển thành phố tháng 11/2012

 

 Tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ định kỳ tháng 11 của Câu Lạc bộ Thuế số 2
 Ngày 02/11/2012, Trung tâm Học tập Phát triển thành phố phối hợp Câu Lạc bộ thuế tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ định kỳ tháng 11 của Câu Lạc bộ Thuế số 2. Cập nhật một số văn bản pháp luật mới như: Nghị định 81/2012/NĐ-CP về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Thông tư 159/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế bảo vệ môi trường; Thông tư 175/2012/TT-BCT của Bộ Tài chính hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng…
 
Tổ chức khóa huấn luyện qua cầu truyền hình “Chăm sóc sức khỏe tâm thần”
 Ngày 05/11/2012, Trung tâm Học tập Phát triển thành phố phối hợp với Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa huấn luyện qua cầu truyền hình “Chăm sóc sức khỏe tâm thần”. Đối tượng tham dự chương trình là Bác sĩ và điều dưỡng chuyên nghành. Chương trình huấn luyện được tổ chức vào 03 buổi trong tháng 11 và 12/2012.
 
Tọa đàm “Lực lượng lao động có kỹ năng cho một Việt Nam Thu nhập trung bình”
Ngày 08/11/2012, Trung tâm Học tập Phát triển thành phố phối hợp với Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam tham gia tọa đàm về báo cáo Phát triển Việt Nam năm 2013 “Lực lượng lao động có kỹ năng cho một Việt Nam Thu nhập trung bình”. Tọa đàm kết nối cầu truyền hình giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Cần Thơ, Đà Nẵng, Huế. Khách mời tham dự tọa đàm tại điểm cầu truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là giảng viên các trường Đại học, sinh viên cao học, Trung tâm hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản.
                                                                                                              

 

CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Các trang: 1  2  3  4  5  6