Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Văn hoá - Gia đình
Văn hoá - Gia đình
Quyết định ban hành Quy chế Hội thi Câu lạc bộ Gia đình chủ đề về “Gia đình Hạnh phúc”

 

Nhằm tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm giữa các loại hình Câu lạc bộ gia đình, góp phần tuyên truyền xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 2969/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 8 năm 2016 về Quyết định ban hành quy chế Hội thi Câu lạc bộ Gia đình chủ đề về “Gia đình Hạnh phúc”. Cụ thể như sau:
1.     Đối tượng tham gia:
Là Câu lạc bộ gia đình hoặc Câu lạc bộ có tên gọi khác (sau đây gọi chung là Câu lạc bộ gia đình), hoạt động với mục đích xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em, Bộ Quốc phòng; Ban Công tác Gia đình và Trẻ em, Bộ Công an cử tham gia Hội thi.
2. Số lượng:
- Mỗi Câu lạc bộ có từ 05- 07thành viên tham gia.
- Mỗi đơn vị (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) thành lập một đoàn tham gia Hội thi, gồm 01 Câu lạc bộ Gia đình và quản lý đoàn.
3.Thời gian: Từ ngày 10 đến 14 tháng 10 năm 2016.
4. Địa điểm: Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Nam, số 8 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
5. Nội dung:
Gồm 3 phần:
-   Chào hỏi và giới thiệu về Câu lạc bộ của mình.
-   Trình diễn tiểu phẩm về chủ đề tôn vinh giá trị gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình.
-   Thuyết trình: ứng xử, giải quyết 01 tình huống xảy ra trong gia đình.

Thanh Lý – Phòng VHGĐ

CÁC TIN BÀI KHÁC >>: