Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Thông báo
Thư mời tham gia cuộc thi thiết kế Biểu trưng (logo) huyện Đại Lộc, Quảng Nam

 

1.Thời gian tổ chức cuộc thi: từ 01/9/2016 đến ngày 30/4/2017
-  Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ ngày 01/9/2016 đến 16h00 ngày 28/2/2017.
Thời gian chấm chọn: từ ngày 01/3/2017 đến 25/4/2017.
- Thời gian tổng kết và trao giải: Dự kiến 30/4/2017.
2. Đối tượng tham gia
Tất cả các tổ chức và cá nhân là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên khắp mọi miền của đất nước Việt Nam và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, không phân biệt tuổi tác, giới tính, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ đều được tham gia Cuộc thi (thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi không được tham gia cuộc thi).
3. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0510.3765919 - 0510.3865070
Email: vhttdailoc@gmail.com
- Thể lệ cuộc thi:   Tải tại đây
CÁC TIN BÀI KHÁC >>: