Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Thông báo
Thư mời tham gia cuộc thi sáng tác mẫu phù hiệu "Vì sự phát triển Thanh Hóa", mẫu biểu trưng"Tập thể kiểu mẫu" và mẫu huy hiệu “Công dân gương mẫu" tỉnh Thanh Hóa

 

 
1.Thời gian tổ chức cuộc thi
-  Thời gian phát động cuộc thi: ngày 12/9/2016.
Thời gian nhận tác phẩm (tính theo dấu bưu điện): ngày 01/10/2016 đến 25/10/2016.
- Thời gian tổng kết và công bố kết quả: Dự kiến 20/11/2016.
2. Đối tượng tham gia
Mọi tổ chức và công dân Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập và công tác trong và ngoài nước có khả năng và nguyện vọng tham gia cuộc thi. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, học sinh, sinh viên chuyên ngành thiết kế biểu trưng, đồ họa, mỹ thuật, kiến trúc, quảng cáo (thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký không được tham gia cuộc thi).
3. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:
Phòng Nghiệp vụ văn hóa - Tầng 5
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Số 101 Nguyễn Trãi, Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: 037.6660029 - 0912943986
Fax: 037.6660001; Email: thuyminhvh@gmail.com
- Thể lệ cuộc thi:           Tải tại đây
- Kế hoạch cuộc thi:      Tải tại đây
 
 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC >>: