Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Thông báo
Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2016

 

     UBND TP vừa có thông báo nghỉ lễ Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9/2016.

      Theo đó,

    - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ lễ trong 03 ngày liên tiếp từ ngày 02/9 đến hết ngày 04/9 (trong đó ngày 02/9 là ngày nghỉ Lễ chính thức và 02 ngày còn lại là nghỉ hàng tuần).

    - Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

     - Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 02/9.

       Nội dung thông báo: Tải tại đây.

CÁC TIN BÀI KHÁC >>: