Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Thông báo
Thông báo phát hành thư mời họp và tiếp nhận thư mời theo hình thức thư mời điện tử

 

     Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 3576/UBND-THKH ngày 08 tháng 7 năm 2016 về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phát hành thư mời và gửi hồ sơ hành chính trình Uỷ ban nhân dân Thành phố, Sở Văn hoá và Thể thao xin thông báo đến các cơ quan một số nội dung sau:

1. Sở Văn hóa và Thể thao sẽ phát hành thư mời họp theo hình thức thư mời điện tử qua địa chỉ svhtt@tphcm.gov.vn. Khi nhận được thư mời điện tử của Sở, các cơ quan vui lòng phản hồi với nội dung “Đã nhận được thư”. Đề nghị các cơ quan cử nhân sự tiếp nhận thư mời điện tử do Sở Văn hóa và Thể thao chuyển đến và trình lãnh đạo cơ quan phân công người dự họp theo đúng thành phần.
2. Đồng thời, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận các thư mời điện tử qua địa chỉ svhtt@tphcm.gov.vn.

           Sở Văn hóa và Thể thao rất mong nhận được sự phối hợp của các cơ quan nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố./.

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC >>: