Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Thông báo
Thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh Hưng Yên

 

Chào mừng kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh và góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trong tỉnh, tỉnh Hưng Yên tổ chức phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh Hưng Yên.
Đối tượng tham dự: nhạc sỹ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong nước và nước ngoài.
Thời hạn nhận ca khúc: từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 30/10/2016 (tính theo dấu bưu điện).
Công bố kết quả cuộc thi dự kiến trước ngày 15/11/2016.
Thể lệ cuộc thi: Tải tại đây

 

Lệ Quyên - VPS
CÁC TIN BÀI KHÁC >>: