Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Thông báo
Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định ban hành Quy định về thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

Ngày 30/9/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định số 5157/QĐ-UBND ban hành Quy định về thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung Quyết định: Tải tại đây

Nội dung Quy chế: Tải tại đây

Mẫu thư xin lỗi: Tải tại đây

CÁC TIN BÀI KHÁC >>: