Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Thông báo
Tuyên truyền và tập huấn công tác Phòng cháy và chữa cháy tại Sở Văn hóa và Thể thao

 

     Để phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Sở, đồng thời tổ chức tập huấn cho đội phòng cháy và chữa cháy cơ quan sở và các đơn vị trực thuộc Sở, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố tổ chức lớp tuyên truyền và tập huấn công tác PCCC tại 164 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1.

1. Đối tượng tham dự tập huấn: 

- Ban tổ chức lớp học.

- Đại diện Ban Giám Đốc Sở.

- Đại diện Ban chỉ huy Công an Phường Bến Nghé, quận 1.

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

- Đại diện Văn phòng Đảng ủy, Đoàn thanh niên và Công đoàn Sở.

- Đội viên phòng cháy và chữa cháy cơ quan Sở.

- Đội viên phòng cháy và  chữa cháy các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

2. Nội dung tập huấn: Lý thuyết 08 giờ; Thực hành 08 giờ

3. Thời gian và địa điểm huấn luyện:

3.1. Lý thuyết: Ngày 27 tháng 10 năm 2016 (Thứ năm)

+ Sáng : Từ 7h30 đến 11h30

+ Chiều: Từ 13h00 đến 17h00

- Địa điểm tổ chức tuyên truyền: Hội trường Sở, số 164 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, quận1;

3.2. Thực hành: Ngày 28 tháng 10 năm 2016 (thứ sáu)

+ Sáng : Từ 7h30 đến 11h30

+ Chiều: Từ 13h00 đến 17h00

 - Địa điểm tổ chức thực hành: Khuôn viên Sở, số 164 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, quận1.

Kết thúc khóa huấn luyện, đội viên phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở được Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố cấp giấy chứng nhận huấn luyện về nghiệp vụ PCCC theo quy định Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an.

Lệ Quyên - VPS

CÁC TIN BÀI KHÁC >>: