Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Thông báo
Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại TPHCM

 

Ngày 26 tháng 9 năm 2016, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký ban hành Quyết định số 5032/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá và Thể thao được chuẩn hoá tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này 58 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: bản quyền tác giả; thi đua khen thưởng; mỹ thuật và triển lãm; văn hóa cơ sở; xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh; xuất nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh; thư viện; gia đình và nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, lĩnh vực gia đình gồm 16 thủ tục (thẩm quyền giải quyết cấp Thành phố 10 thủ tục, thẩm quyền giải quyết cấp huyện 6 thủ tục).

Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ http://svhtt.hochiminhcity.gov.vn

Thanh Lý - Phòng VHGĐ

CÁC TIN BÀI KHÁC >>: