Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Hoạt động của Sở
Hoạt động của Sở
Kế hoạch công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2016 tại Sở Văn hóa và Thể thao

 

 

 

Thực hiện Công văn số 1256/PCCC-P1 ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy (PCCC) thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác PCCC trong năm 2016, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành kế hoạch 1388/KH-SVHTT-VP ngày 25/3/2016 triển khai công tác PCCC năm 2016.

Nội dung kế hoạch: Tải tại đây

 

CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10