Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Hoạt động của Sở
Hoạt động của Sở
Sở Văn hóa và Thể thao tiếp Đoàn Kiểm tra Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 của Thành phố

 

Thực hiện Thông báo số 1835/TB-SKHCN ngày 25/8/2016 về kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016, đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại Sở, sáng ngày 15/8/2016, Sở Văn hóa và Thể thao đã tiếp Đoàn Kiểm tra Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 của Thành phố tại 164 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1.
 
 
Tại buổi làm việc, Sở Văn hóa và Thể thao đã báo cáo việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016.
Kết thúc buổi kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đánh giá cao kết quả thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở.

Lệ Quyên - VPS

CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10