Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Hoạt động của Sở
Hoạt động của Sở
Kết quả tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2016 tại Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

 

    Về kết quả thực hành Tiết kiệm, Chống lãng phí 06 tháng đầu năm 2016, Văn phòng Sở đã phối hợp Công đoàn Cơ quan Sở xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ Cơ quan, công khai định mức, tiêu chuẩn, chế độ cho cán bộ, công chức và người lao động cùng giám sát thực hiện; thực hiện kế hoạch mua sắm, sửa chửa nguồn kinh phí thường xuyên năm 2016 theo đúng các quy định hiện hành. Cụ thể như sau:
    Tình hình sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm:
   - Về sử dụng nước sinh hoạt: thường xuyên kiểm tra đường ống nước, vòi nước; sửa chữa kịp thời, không để nước sinh hoạt bị rò rỉ và chảy gây lãng phí.
  - Về sử dụng điện: thường xuyên nhắc nhở các phòng làm việc sử dụng máy điều hòa khi cần thiết, tắt các thiết bị khi hết giờ làm việc; bộ phận bảo vệ thường xuyên kiểm tra các phòng làm việc khi hết giờ làm việc và kéo các CP tổng tại các phòng làm việc; liên hệ công ty Điện lực Thành phố khảo sát nguồn điện toàn Sở để có biện pháp cải tạo, khắc phục nguồn điện phục vụ khối cơ quan Sở.
  - Về sử dụng nước uống: thay đổi nguồn nước uống từ Lavie sang Vĩnh Hảo đã tiết kiệm 1.214.000đ/ tháng.
  - Về sử dụng điện thoại: trang bị bộ Tổng đài điện thoại nội bộ Cơ quan Sở, qua đó đã giảm 40 số thuê bao cố định, tiết kiệm từ 1.200.000đ đến 3.000.000đ/ tháng.
  - Về sử dụng giấy A4: cán bộ, công chức Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn có ý thức sử dụng lại giấy 1 mặt để làm Phiếu trình, Dự thảo báo cáo, Thông báo kết luận,...
  - Về văn phòng phẩm: để tránh sự chồng chéo trong việc mua sắm và cấp phát theo đúng quy định, phòng Tài chính Sở đã bàn giao lại cho Văn phòng Sở việc mua sắm và cấp phát.
  - Duy trì việc cấp phát nhiên liệu, sửa chửa, bảo trì xe ô tô theo quy định.
    Tiết kiệm, chống lãng phí trong cải cách thủ tục hành chính:
  - Phối hợp các phòng chuyên môn hệ thống hóa những quy định và thủ tục, giấy tờ, thời hạn giải quyết đối với từng loại công việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, công khai minh bạch 107 thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở và niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.
  - Duy trì tốt việc phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức tiếp công dân tại cơ quan Sở hàng tuần vào ngày thứ Sáu.
  - Tham mưu nâng cấp Trang thông tin điện tử của Sở, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở phân công nhân sự viết tin, bài về các hoạt động của đơn vị; xây dựng quy chế quản lý và sử dụng mạng máy tính nội bộ.
  - Hướng dẫn lãnh đạo các phòng chức năng triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008.
    Tình hình sử dụng thời gian lao động, kỷ cương, kỷ luật lao động:
  - Rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung của nội quy cơ quan cho phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan; tham mưu Ban Giám đốc ban hành và gắn bảng nội quy tại cổng ra vào cơ quan Sở.
  - Phối hợp cùng Công đoàn cơ quan giám sát việc chấp hành nội quy cơ quan của cán bộ, công chức và người lao động.
    Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp:
  - Chuyển các phòng làm việc của khối thể thao từ số 03 Phan Văn Đạt về trụ sở số 164 Đồng Khởi, quận 1. Tập trung các phòng chuyên môn thuộc Sở tại 01 địa chỉ duy nhất.
  - Di chuyển phòng làm việc của phòng Kiểm tra văn hóa phẩm xuất nhập khẩu về phòng làm việc tại 03 Phan Văn Đạt quận 1.
  - Di chuyển Trung tâm Thể dục thể thao Rạch Chiếc và Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình về 28 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh
   Từ công tác sắp xếp các phòng làm việc hợp lý đã tiết kiệm: Nhân sự bảo vệ, tiền điện, nước, điện thoại, mặt bằng trống bàn giao theo yêu cầu của Thành phố và mặt bằng trống tầng 2 tại địa chỉ 03 Phan Văn Đạt, quận 1 phục vụ công tác của ngành.

Lệ Quyên - VPS

CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10