Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Du lịch
Phát động chiến dịch kích cầu du lịch nội địa với chủ đề “ Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”

       

       Tổng cục Du lịch vừa có văn bản số 598/TCDL-VP ngày 17/6/2014 về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam ( 09/7/1960-09/7/2014). Theo đó, để thiết thực kỷ niệm Ngày truyền thống của ngành, năn nay Ngành Du lịch phát động chiến dịch kích cầu du lịch nội địa với chủ đề “ Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.
 
       Tổng cục Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp du lịch tăng cường tuyên truyền, quảng bá về vai trò của ngành Du lịch nói chung và du lịch nội đía nói riêng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư đối với công tác bảo vệ môi trường du lịch.Liên kết, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, áp dụng các hình thức khuyến mại, nâng cao chất lượng dịch vụ để tham gia chương trình kích cầu du lịch nội địa.
 
                                                                                                                     M.T
CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26