Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Du lịch
Kết quả hoạt động du lịch thành phố Hồ Chí Minh tháng 5/2014

        Trong tháng 5/2014, khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 290.220 lượt khách  tăng 1,4% so với với cùng kỳ năm 2013 trong đó khách đến bằng đường hàng không ước đạt 228.400 lượt người, tăng 3,8% và bằng đường khác ước  là 61.820  lượt người, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2013.

Tổng lượng khách quốc tế đến thành phố trong 5 tháng đầu năm 2014 ước đạt 1.765.870lượt, tăng 8,5 % so cùng kỳ và đạt  40 % kế hoạch năm 2014 ( KH: 4.400.000 lượt).
Xét theo phương tiện, khách đến bằng đường hàng không ước đạt 1.336.409 lượt, tăng 5% và khách đến bằng đường khác, chủ yếu là đường bộ ước đạt 429.461 lượt, tăng 20% so cùng kỳ.        
Doanh thu du lịch (lữ hành, khách sạn, nhà hàng) trong tháng ước đạt 7.513  tỷ đồng, tăng  8% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch 5 tháng đầu năm ước đạt 37.077  tỷ đồng, tăng  8% so cùng kỳ.
                                                                                                                     M.T
CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26