Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Du lịch
Kết quả hoạt động du lịch thành phố Hồ Chí Minh tháng 4 năm 2014

 Trong tháng 4/2014, khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh ước đạt320.650 lượt khách, tăng 10% so với với cùng kỳ năm 2013 trong đó khách đến bằng đường hàng không ước đạt 280.000 lượt người, tăng 9%  và bằng đường khác ước là 40.650 lượt người, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2013. Tổng lượng khách quốc tế đến thành phố trong 04 tháng đầu năm 2014 ước đạt 1.475.650lượt,tăng 10% so cùng kỳ và đạt 34% kế hoạch năm 2014 (KH: 4.400.000 lượt).

Doanh thu du lịch (lữ hành, khách sạn, nhà hàng) trong tháng ước đạt 7.015 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch 4 tháng đầu năm ước đạt29.034  tỷ đồng, tăng  6% so cùng kỳ.
                                                                                                                       M.T  
CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26