Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Thu thập thông tin, xây dựng dữ liệu
Thu thập thông tin, xây dựng dữ liệu

Hội nghị tổ chức lấy ý kiến kết quả khảo sát điều tra hiện trạng cơ sở vui chơi giải trí cho trẻ em hoặc có phục vụ trẻ em trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (5/1/2012 14:00)

Sáng qua, ngày 04 tháng 01 năm 2012, Hội nghị tổ chức lấy ý kiến kết quả khảo sát điều tra hiện trạng cơ sở vui chơi giải trí cho trẻ em hoặc có phục vụ trẻ em trên địa bàn thành phố đã diễn ra do đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.>>>


Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến kết quả khảo sát điều tra hiện trạng cơ sở vui chơi giải trí cho trẻ em hoặc có phục vụ trẻ em trên địa bàn thành phố (3/1/2012 09:00)

Để có căn cứ báo cáo tổng quan kết quả thực hiện khảo sát điều tra hiện trạng cơ sở vui chơi giải trí cho trẻ em hoặc có phục vụ trẻ em trên địa bàn thành phố; ngày 04 tháng 01 năm 2012 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức lấy ý kiến của sở, ngành, đoàn thể cấp thành phố, quận – huyện và phường xã về hiện trạng cơ sở vật chất, trách nhiệm tổ chức hoạt động, quản lý các khu vui chơi giải trí cho trẻ em từ đó đề xuất các chính sách, hướng dẫn thực hiện chủ trương xã hội hóa nhằm xây dựng, phát triển cơ sở vui chơi giải trí cho trẻ em trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.>>>


Chuẩn bị dự thảo báo cáo khảo sát hiện trạng vui chơi giải trí trẻ em trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (27/12/2011 14:00)

Tại cuộc họp ngày 18 tháng 12 năm 2011 về chuẩn bị dự thảo báo cáo khảo sát hiện trạng vui chơi giải trí trẻ em trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thành Rum – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo phòng Văn hóa – Gia đình và Văn phòng Sở. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Thành Rum đã kết luận chỉ đạo phòng Văn hóa – Gia đình cần đầu tư thêm cho báo cáo kết quả điều tra khảo sát hiện trạng vui chơi giải trí trẻ em trên địa bàn thành phố với các nội dung cụ thể như sau:>>>