Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Thống kê, kinh nghiệm thực tế
Thống kê, kinh nghiệm thực tế

Thu thập thông tin về cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình (27/2/2014 09:00)

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác thu thập thông tin, số liệu về phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới, góp phần vào hệ thống chỉ tiêu thống kê của Ngành (theo văn bản số 5139/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch)>>>


Hoạt động công tác gia đình tháng 7/2012 (1/8/2012 010:00)

>>>