Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Trường đào tạo nghiệp vụ
Trường đào tạo nghiệp vụ
Sự kiện Thể dục Thể thao Sự kiện Thể dục Thể thao