Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Quản lý Hội đoàn và các tổ chức xã hội
Quản lý Hội đoàn và các tổ chức xã hội

Lễ Tổng kết chương trình thi đua “ Gia đình tiết kiệm điện năm 2011” (26/8/2011 15:00)

14 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2011, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ Tổng kết chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2011”>>>