Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Tin tức – sự kiện
Tin tức – sự kiện
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ; ngày 18 tháng 6 năm 2014 Uỷ ban nhân dân Thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2014.
          Theo đó, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể, quận – huyện tuyên truyền chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2014. Hướng dẫn cơ sở triển khai các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Gia đình Việt Nam, tăng cường các hoạt động tuyên truyền ở cơ sở về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam, đề cao trách nhiệm, hành động của thành viên gia đình thực hiện bảo vệ trẻ em tránh các hành vi bạo lực, xâm hại ở gia đình và cộng đồng, hiểu biết tầm quan trọng của dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; phối hợp với các đoàn thể có liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện bữa cơm gia đình vào ngày 28 tháng 6 năm 2014 theo khung giờ chung toàn quốc (17 giờ đến 19 giờ, ngày 28 tháng 6 năm 2014). Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho quận – huyện, phường – xã, thị trấn thực hiện và hoàn thành công tác thành lập, tổ chức ra mắt Ban Chỉ đạo công tác gia đình nhân Ngày Gia đình Việt Nam trước ngày 30 tháng 6 năm 2014.
          Ngoài ra, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch còn có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp đánh giá kết quả triển khai thực hiện hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 trên địa bàn Thành phố, báo cáo Thường trực Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân Thành phố và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
                                                                                                          T.L

CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7