Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Văn bản hoạt động công tác gia đình
Văn bản hoạt động công tác gia đình
Quyết định phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020

 

       Nhằm cung cấp cho các thành viên trong gia đình những kiến thức chung về đời sống gia đình, những điều cần thiết chuẩn bị cho hôn nhân và gia đình, giáo dục đời sống gia đình đối với gia đình trẻ, gia đình độ tuổi trung niên, gia đình người cao tuổi; ngày 08/6/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1028/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020.

​       Theo đó, phấn đấu đến năm 2020 đạt các mục tiêu như sau: có 80% hộ gia đình trở lên được tiếp cận thông tin về giáo dục đời sống gia đình; có  80% học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục tham dự các buổi sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình; trên 50% thanh niên khu vực nông thôn, miền núi và vùng sâu, vùng xa được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình; có 80% cán bộ, công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình; đạt 100% cán bộ, chiến sỹ độ tuổi thanh niên trong các lực lượng vũ trang được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình; có 60% đơn vị, tổ chức cấp cơ sở của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ và Công đoàn có tổ chức sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình cho đoàn viên, hội viên và công đoàn viên.
     Để đạt được các mục tiêu trên, Chương trình cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể.
     Các hoạt động chính của Chương trình gồm: xây dựng, ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về nội dung giáo dục đời sống gia đình; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực về giáo dục đời sống gia đình cho đội ngũ báo cáo viên ở cấp quốc gia, tỉnh, thành phố; quận, huyện và cấp xã, phường, thị trấn; tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình và giáo dục đời sống gia đình; tổ chức các hoạt động sinh hoạt theo chuyên đề nội dung giáo dục đời sống gia đình tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, khu chế xuất, khu công nghiệp; tổ chức thí điểm việc cung cấp nội dung giáo dục đời sống gia đình ở một số địa phương đại diện cho các vùng, miền trong phạm vi toàn quốc để nhân rộng Chương trình sau năm 2020.
      Nội dung Quyết định: Tải tại đây

 

Thanh Lý – Phòng VHGĐ
CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Các trang: 1  2  3  4  5  6