Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Văn bản hoạt động công tác gia đình
Văn bản hoạt động công tác gia đình
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình

 

   Ngày 16 tháng 5 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.

    Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan ở Trung ương và địa phương về phòng, chống bạo lực gia đình.

   Theo đó, các nội dung phối hợp gồm:

   1.     Phòng ngừa bạo lực gia đình:

   a)  Thông tin, truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình.

   b)    Tư vấn, hoà giải về phòng, chống bạo lực gia đình.

   c)     Phát triển các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình.

   2.     Thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình:

   a)     Phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình.

   b)   Tiếp nhận, bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

   3.     Thống kê, báo cáo số liệu về phòng, chống bạo lực gia đình.

   4.     Thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình.

   Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2016.

   Nội dung Quyết định: Tải tại đây

 

Thanh Lý - Phòng VHGĐ
CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Các trang: 1  2  3  4  5  6