Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Văn bản hoạt động công tác gia đình
Văn bản hoạt động công tác gia đình
Cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình
 
      Nhằm phát hiện và biểu dương kịp thời những cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình từ đó đẩy mạnh sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình.
     Đối tượng tham gia cuộc thi: Công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở trong hoặc ngoài nước; người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam.
     Nội dung: Phát hiện, giới thiệu, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình có nhiều đóng góp về công sức, tiền của, thời gian cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng; những cá nhân có hành động dũng cảm không quản ngại nguy hiểm can thiệp vụ việc bạo lực gia đình, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình, bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân dân trong phòng, chống bạo lực gia đình. 
    Thời gian và nơi nhận tác phẩm dự thi:
     - Từ ngày 01/6/2016 đến hết ngày 10/11/2016.
    - Thời gian gửi bài dự thi được xác định theo dấu bưu điện hoặc ngày tháng trên thư điện tử. Ngoài phong bì hoặc tiêu đề gửi qua hòm thư điện từ ghi rõ: Bài dự thi viết về “Tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình”.
     - Sơ khảo, chung khảo: từ ngày 15/11/2016 đến ngày 22/11/2016.
     - Nơi nhận tác phẩm:
     + Tạp chí Gia đình và Trẻ em, 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.
     + Email: giadinhvatreem@gmail.com
     + Điện thoại: 04.38463263; 38489051; Fax: 04.38463299.
    Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên cổng thông tin điện tử: bvhttdl.gov.vn và trang http://cinet.vn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tạp chí Gia đình và Trẻ em và các trang thông tin điện tử: giadinhvatreem.vn; treem.gov.vn hoặc liên hệ với bà Lê Kim Thoa, số điện thoại: 0979.797.715.
Thanh Lý - Phòng VHGĐ


CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Các trang: 1  2  3  4  5  6