Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Văn bản hoạt động công tác gia đình
Văn bản hoạt động công tác gia đình
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2016)

 

Căn cứ Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg, ngày 04/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Gia đình Việt Nam; Sở Văn hoá và Thể thao đã tham mưu Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch số 2284/KH-UBND ngày 16/5/2016 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001 – 28/6/2016.
Các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội; kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển. Đồng thời qua đó, đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội và các gia đình trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.
Theo đó, chủ đề, thời gian và thông điệp truyền thông như  sau:
- Chủ đề: Tiếp tục thực hiện chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” với ý nghĩa:
+ Trân trọng những giây phút sum họp của mọi gia đình Việt Nam bên bữa cơm gia đình hạnh phúc, đầm ấm; gắn với chủ đề truyền thông về công tác gia đình năm 2016: “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”.
+ Bữa cơm là thành quả lao động của các thành viên trong gia đình, là nơi truyền nhận những kinh nghiệm giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình; thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và gắn kết tình cảm giữa các thành viên để cùng nhau xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.
- Thời gian:
+ Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001 – 28/6/2016 diễn ra trong suốt tháng 6 năm 2016.
+ Riêng từ 17 giờ đến 19 giờ thứ ba, ngày 28 tháng 6 năm 2016, tổ chức bữa cơm gia đình tại mỗi gia đình nhằm chia sẻ, kết nối các thành viên trong gia đình và duy trì bữa cơm gia đình thường xuyên.
- Các thông điệp truyền thông:
+ Kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001 – 28/6/2016.
+ Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương.
+ Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
 + Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.
 + Gia đình là tế bào của xã hội, thành trì của Tổ quốc.
 + Xây dựng môi trường văn hóa gia đình - cộng đồng - xã hội lành mạnh.
   Đồng thời, thực hiện kế hoạch số 2259/KH-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức hoạt động Hè năm 2016; Sở Văn hoá và Thể thao phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức Ngày hội “Gia đình và Tuổi thơ” tại Sân khấu Sen Hồng, khu B Công viên 23/9 Quận 1 vào ngày 25 tháng 6 năm 2016 (thứ bảy).
    Nội dung hoạt động gồm:
  - Tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “Gia đình yêu thương”, các hoạt động hè trên địa bàn Thành phố và tranh thiếu nhi đạt giải cao tại các cuộc thi về thiếu nhi.
   - Tổ chức Hội thi “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương".
  - Tổ chức các trò chơi dành cho gia đình, các trò chơi khéo tay, trò chơi vận động, trò chơi dân gian, trò chơi tập thể…
   - Tổ chức biểu diễn xiếc, ảo thuật, văn nghệ thiếu nhi, biểu diễn võ cổ truyền, vovinam…
  - Tổ chức chương trình múa rối nước dân gian phục vụ các em thiếu nhi.
          - Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật và giao lưu chủ đề “Gia đình và Tuổi thơ”.

 

Thanh Lý – Phòng VHGĐ
CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Các trang: 1  2  3  4  5  6