Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Văn bản hoạt động công tác gia đình
Văn bản hoạt động công tác gia đình
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

 

Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 08/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Sở Văn hoá và Thể thao đã tham mưu Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch số 2425/KH-UBND ngày 20/5/2016 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình.
Các hoạt động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội và các gia đình trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố.
Thời gian triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố từ ngày 01/6/2016 đến ngày 30/6/2016 theo chủ đề, thông điệp sau:
       1. Chủ đề: “Gia đình - nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”.
       2. Thông điệp:
          - Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em.
           - Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật.
           - Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
           - Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình.
           - Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
           - Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con, cháu thảo hiền.

 

Thanh Lý – Phòng VHGĐ

 

CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Các trang: 1  2  3  4  5  6