Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Văn bản hoạt động công tác gia đình
Văn bản hoạt động công tác gia đình
Hướng dẫn công tác gia đình quý 3 năm 2014

Thực hiện kế hoạch số 564/KH-SVHTTDL-VHGĐ ngày 10 tháng 02 năm 2014 về kế hoạch hoạt động công tác gia đình năm 2014; ngày 04 tháng 7 năm 2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác gia đình quý 3 năm 2014. Theo đó, các quận/huyện cần tập trung các hoạt động như sau:
1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận/huyện phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 sau khi kế hoạch của Thành phố được phê duyệt, ban hành.
2. Báo cáo việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình:
Báo cáo hồ sơ thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình của quận – huyện và các phường, xã, thị trấn trên địa bàn, gồm các tài liệu đóng thành tập sau: Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình, Quyết định và quy chế tổ chức, hoạt động Ban Chỉ đạo công tác gia đình, Chương trình công tác Ban Chỉ đạo năm 2014 (hoặc kế hoạch công tác gia đình năm 2014), dự trù kinh phí.
3. Tổ chức thực hiện tập huấn, tuyên truyền năm 2014:
a) Tiếp tục tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2014 và hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2014.
b)Thực hiện các hoạt động  tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới và pháp luật có liên quan đến gia đình (trẻ em, phụ nữ, dân số,…). Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật, các kỹ năng tổ chức đời sống gia đình, giáo dục trẻ em trong gia đình,…cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình và nhân dân trên địa bàn.
4. Kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.
a) Phòng Văn hoá và Thông tin quận, huyện phối hợp với Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn kiểm tra kết quả triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu năm 2014.
b) Thời gian thực hiện từ ngày 14 tháng 7 đến 16 tháng 8 năm 2014.
c) Yêu cầu:
- Có kế hoạch triển khai thực hiện.
- Gửi kế hoạch về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 07 ngày trước khi tiến hành kiểm tra (để Sở cử cán bộ tham gia, giám sát hoạt động).
- Báo cáo kết quả kiểm tra theo mẫu, đúng tiến độ quy định.
5. Công tác khác:
a) Tiếp tục thực hiện các Đề án:
- Tiểu đề án 4, Đề án 343: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” và 6 tiêu chí xây dựng người phụ nữ Việt Nam “Có lòng yêu nước; có sức khỏe; tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hóa; có lòng nhân hậu” thông qua các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch, gắn với vai trò người phụ nữ trong xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. Các đơn vị Quận Phú Nhuận, Tân Phú, Bình Tân và huyện Hóc Môn tham gia các hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch của Sở.
- Đề án 704: Tiếp tục tuyên truyền kiến thức, kỹ năng nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ, người giám hộ trong các gia đình có trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn, trong đó chú trọng đến đối tượng nam giới và trẻ em trai. Quận 6, Cần Giờ, Nhà Bè tham gia các hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch của Sở.
- Huyện Nhà Bè tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam”. Các quận – huyện thực hiện ứng dụng nội dung tuyên truyền của Đề án này trong hoạt động thường xuyên.
- Thực hiện các nội dung chương trình phối hợp với các đơn vị cùng cấp: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn Viên chức.
6. Thông tin, báo cáo:
- Trước ngày 05 tháng 7 năm 2014: Báo cáo kết quả tổ chức hoạt động ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động vì trẻ em, Chiến dịch truyền thông “Chấm dứt bạo lực đối với trẻ em” và Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2014.
- Trước ngày 15 tháng 7 năm 2014: Báo cáo kết quả thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình.
- Trước ngày 23 tháng 8 năm 2014: Báo cáo kết quả triển khai, tổ chức thực hiện chỉ tiêu công tác gia đình năm 2014.
- Trước ngày 30 tháng 9 năm 2014: báo cáo quý III/2014 về kết quả tập huấn tuyên truyền; báo cáo tổng hợp thông tin về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới quý III/2014.
- Các báo cáo khác thực hiện theo hướng dẫn từng công tác.
                                                                                                              T.L

CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Các trang: 1  2  3  4  5  6