Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Gia đình
Tin tức tổng hợp
Hội nghị triển khai kế hoạch hành động về Bình đẳng giới và hai đề án 343, 704 (5/4/2012)

Sáng ngày 27 tháng 3 năm 2012, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai các kế hoạch: - Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố. - Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, và “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi con tốt giai đoạn 2010 - 2015”.

Chi tiết >>
Hội nghị giao lưu trực tuyến giữa cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ 63 tỉnh, thành (1/3/2012)

Nhằm tuyên truyền, hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI (2012 - 2017) sáng ngày 01 tháng 3 năm 2012 Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ 63 tỉnh, thành và lãnh đạo các Bộ ngành về vấn đề Lao động – Việc làm cho phụ nữ và vấn đề Gia đình đối với phụ nữ Việt Nam.

Chi tiết >>
Thông tư quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (2/2/2012)

Đây là thông tư quy định nội dung thu thập thông tin, ghi chép, cập nhật thông tin vào “Sổ ghi chép thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình”; xử lý, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên phạm vi cả nước.

Chi tiết >>
Hội nghị tổ chức lấy ý kiến kết quả khảo sát điều tra hiện trạng cơ sở vui chơi giải trí cho trẻ em hoặc có phục vụ trẻ em trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (5/1/2012)

Sáng qua, ngày 04 tháng 01 năm 2012, Hội nghị tổ chức lấy ý kiến kết quả khảo sát điều tra hiện trạng cơ sở vui chơi giải trí cho trẻ em hoặc có phục vụ trẻ em trên địa bàn thành phố đã diễn ra do đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Chi tiết >>
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến kết quả khảo sát điều tra hiện trạng cơ sở vui chơi giải trí cho trẻ em hoặc có phục vụ trẻ em trên địa bàn thành phố (3/1/2012)

Để có căn cứ báo cáo tổng quan kết quả thực hiện khảo sát điều tra hiện trạng cơ sở vui chơi giải trí cho trẻ em hoặc có phục vụ trẻ em trên địa bàn thành phố; ngày 04 tháng 01 năm 2012 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức lấy ý kiến của sở, ngành, đoàn thể cấp thành phố, quận – huyện và phường xã về hiện trạng cơ sở vật chất, trách nhiệm tổ chức hoạt động, quản lý các khu vui chơi giải trí cho trẻ em từ đó đề xuất các chính sách, hướng dẫn thực hiện chủ trương xã hội hóa nhằm xây dựng, phát triển cơ sở vui chơi giải trí cho trẻ em trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Chi tiết >>
CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
  Hướng dẫn công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình (29/12/2011)
  Hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2012 (29/12/2011)
  Chuẩn bị dự thảo báo cáo khảo sát hiện trạng vui chơi giải trí trẻ em trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (27/12/2011)
  Kế hoạch triển khai Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” (giai đoạn 2011 – 2015) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (22/12/2011)
  Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2011 - 2015)” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (21/12/2011)
  Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (14/12/2011)
  Giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhóm “Phòng, chống bạo lực gia đình” và câu lạc bộ (14/11/2011)
  Kết luận của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tại Hội nghị nhân rộng Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình (8/11/2011)
  Hội nghị nhân rộng mô hình phòng chống bạo lực gia đình (27/10/2011)
  Phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em TPHCM giai đoạn 2011- 2015 (20/10/2011)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10