Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Gia đình
Tin tức tổng hợp
Tuyên dương mô hình phòng, chống bạo lực gia đình toàn quốc (15/5/2013)

Trên cơ sở công văn số 335/BVHTTDL-GĐ ngày 28 tháng 01 năm 2013 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2013 và quyết định số 1341/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2013 về phê duyệt kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II (Hội nghị này được lồng ghép với hội nghị biểu dương mô hình phòng, chống bạo lực gia đình toàn quốc); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản thông báo việc tuyên dương mô hình phòng, chống bạo lực gia đình toàn quốc năm 2013 như sau:

Chi tiết >>
Kế hoạch triển khai Chỉ thị 20-CT/TW (14/5/2013)

Nhằm nâng cao năng lực trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, qua đó tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để tất cả trẻ em đều được chăm sóc, bảo vệ và đảm bảo các quyền cơ bản của mình. Phối hợp phát huy vai trò của Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thành phố.

Chi tiết >>
Hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo Công tác gia đình (6/5/2013)

Theo đó, việc thành lập Ban Chỉ đạo Công tác gia đình ở từng cấp được quy định như sau:

Chi tiết >>
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP (6/5/2013)

Ngày 09 tháng 4 năm 2013 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình. Theo đó, các nội dung thực hiện trọng tâm bao gồm:

Chi tiết >>
Tập huấn nghiệp vụ công tác Gia đình năm 2013 (26/4/2013)

Ngày 24 tháng 4 năm 2013 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai văn bản số 1501/BVHTTDL-GĐ về việc triệu tập cán bộ tham dự tập huấn nghiệp vụ công tác Gia đình năm 2013.

Chi tiết >>
CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
  Ngày Gia đình Việt Nam năm 2013 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2014 (22/4/2013)
  Mô hình xe sách lưu động (18/4/2013)
  Xử lý thông tin dư luận báo chí (16/4/2013)
  Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy bình đẳng giới trong truyền thông (15/4/2013)
  Cách thức đăng ký làm địa chỉ tin cậy ở cộng đồng (8/4/2013)
  Kế hoạch liên tịch thực hiện Năm gia đình Việt Nam giữa Bộ VHTTDL và Hội LHPN Việt Nam (3/4/2013)
  Kế hoạch công tác bảo vệ trẻ em năm 2013 (3/4/2013)
  Kế hoạch hoạt động năm 2013 thuộc Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 (2/4/2013)
  Thủ tướng Chính phủ đồng ý lấy năm 2013 là Năm Gia đình Việt Nam (2/4/2013)
  Sinh hoạt chuyên đề: Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong nhạc Việt (22/3/2013)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10