Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Gia đình
Tin tức tổng hợp
Kế hoạch tập huấn Đề án 343 năm 2013 (19/7/2013)

Nhằm bồi dưỡng kiến thức cho lực lượng cán bộ văn hóa quận – huyện và đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở về phát huy phẩm chất đạo đức truyền thống cách mạng phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền tiểu đề án 4 – đề án 343 năm 2013.

Chi tiết >>
Kế hoạch tập huấn Đề án 704 năm 2013 (12/7/2013)

Nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con tốt cho các bậc cha mẹ có con dưới 16 tuổi trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai kế hoạch tập huấn truyền Đề án 704 năm 2013.

Chi tiết >>
Chỉ thị tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình (8/7/2013)

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống lực gia đình, giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình; ngày 28 tháng 6 năm 2013 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Chỉ thị số 146/CT-BVHTTDL về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Chi tiết >>
Cuộc thi viết về Gia đình hạnh phúc (2/7/2013)

Nhằm góp phần nâng cao ý thức của toàn xã hội trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ; khẳng định việc xây dựng gia đình ấn no, hạnh phúc, tiến bộ luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm;

Chi tiết >>
Cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm sân khấu tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình (2/7/2013)

Nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc kế thừa, gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình; xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc góp phần phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm sân khấu tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình.

Chi tiết >>
CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
  Họp mặt, giao lưu các gia đình nữ công chức, viên chức, người lao động đơn thân nuôi con (1/7/2013)
  Hội nghị tuyên dương Gia đình hạnh phúc tiêu biểu – Năm 2013 (27/6/2013)
  Kế hoạch tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam năm 2013 (26/6/2013)
  Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2013 – 2020 (24/6/2013)
  Kế hoạch tuyên truyền trên trang thông tin điện tử (19/6/2013)
  Phối hợp tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (12/6/2013)
  Kế hoạch đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững giai đoạn 2012 - 2015 (10/6/2013)
  Hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam (5/6/2013)
  Kế hoạch tháng hành động Vì trẻ em năm 2013 (28/5/2013)
  Hướng dẫn tổ chức Năm Gia đình Việt Nam (15/5/2013)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10