Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Gia đình
Tin tức tổng hợp
Hướng dẫn tổ chức hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 (5/6/2014)

Ngày 03 tháng 6 năm 2014, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã triển khai văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

Chi tiết >>
Hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình (26/5/2014)

Ngày 05 tháng 5 năm 2014, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình Thành phố) đã ban hành văn bản số 2219/SVHTTDL-VHGĐ về hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp quận – huyện và phường - xã

Chi tiết >>
Kế hoạch Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” năm 2014 (12/5/2014)

Ngày 06 tháng 5 năm 2014 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” năm 2014.

Chi tiết >>
Kế hoạch Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng (12/5/2014)

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết >>
Kế hoạch Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi (12/5/2014)

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Luật Người cao tuổi và các văn bản dưới luật có liên quan; góp phần nâng cao nhận thức chung của xã hội và gia đình về trách nhiệm chăm sóc người cao tuổi và phát huy vai trò, kinh nghiệm và tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia có hiệu quả các hoạt động văn hoá, xã hội.

Chi tiết >>
CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
  Kế hoạch Đề án 343 năm 2014 (12/5/2014)
  Hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình (6/5/2014)
  Tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2014 (28/4/2014)
  Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về công tác gia đình (14/4/2014)
  Hướng dẫn công tác gia đình quý 2 năm 2014 (8/4/2014)
  Gia đình – Từ cách tiếp cận văn hoá (13/3/2014)
  Gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (13/3/2014)
  Giáo dục gắn liền với văn hóa để hình thành nhân cách, đạo đức con người (13/3/2014)
  Từ chiếc nôi phong trào gia đình văn hóa... (13/3/2014)
  Ban Chỉ đạo công tác gia đình (12/3/2014)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10