Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Lữ hành
Lữ hành

Hợp tác phát triển du lịch tàu biển với Singapore (28/7/2010 16:00)

Trong khuôn khổ hợp tác phát triển du lịch giữa hai nước Việt Nam và Singapore, từ ngày 01 đến 06/8/2010, Tổng cục Du lịch Việt Nam đón đoàn cán bộ chuyên gia Bộ Thương mại và Công nghiệp, Tổng cục Du lịch Singapore, Hiệp hội du thuyền Châu Á và một số doanh nghiệp Singapore>>>


Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy phát triển du lịch đường sông (22/7/2010 14:00)

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận chủ trương cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức “Kế hoạch hành động phát triển du lịch đường sông thành phố Hồ Chí Minh năm 2010”. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị kế hoạch triển khai trong đó xác định cụ thể các tuyến du lịch đường sông sẽ được khai thác; chủ trì làm việc với các sở, ngành chức năng, Hiệp hội du lịch thành phố và các doanh nghiệp lớn, uy tín về sản phẩm du lịch đường sông để tham gia ý kiến cho kế hoạch, đồng thời lên kế hoạch khảo sát thực tế các tuyến du lịch đường sông sẽ được khai thác, báo cáo và đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét.>>>


Topten Lữ hành năm 2000 (19/5/2005 13:00)

>>>