Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Khách sạn
Top ten
Topten Khách sạn năm 2001 (19/5/2010)
Chi tiết >>
CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
  Topten Khách sạn năm 2007 (19/5/2007)
  Topten Khách sạn năm 2006 (19/5/2006)
  Topten Khách sạn năm 2000 (19/5/2005)
  Topten Khách sạn năm 2005 (19/5/2005)
Khách sạn 5 sao
Caravelle Hotel (18/5/2009)
Chi tiết >>
CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
  Equatorial Hotel (19/5/2007)
  Windsor Plaza Hotel (19/5/2007)
  Legend Hotel Saigon (19/5/2007)
  New World Hotel Saigon (19/5/2007)
Khách sạn 4 sao
Khách sạn 3 sao
Khách sạn 2 sao
Khách sạn 1 sao
Đạt chuẩn tối thiểu