Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - TPHCM triển khai 6 chương trình đột phá
TPHCM triển khai 6 chương trình đột phá

Tổng kết công tác tuyên truyền cổ động chủ đề “Năm An toàn giao thông 2012” (1/12/2012 010:00)

Xác định công tác tuyên truyền, cổ động là nhiệm vụ trọng tâm trong việc giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông đối với nhân dân>>>


Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cổ động “Năm An toàn giao thông - 2012” trong quý 1/2012 (3/4/2012 23:00)

Trong quý 1/2012, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung trọng tâm theo chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện lồng ghép tuyên truyền nội dung của “Năm An toàn giao thông 2012” cùng với các sự kiện lịch sử, kỷ niệm, phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn Thành phố, ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động chuyên đề về công tác tuyên truyền cổ động, triển lãm, các đợt liên hoan thông tin cơ sở… để hướng dẫn 24 quận – huyện thực hiện>>>


Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền cổ động “Năm An toàn giao thông 2012” (15/3/2012 09:00)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền cổ động “Năm An toàn giao thông 2012” để phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo kế hoạch triển khai của Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương và Thành phố về triển khai hành động Năm An toàn giao thông với chủ đề trọng tâm “Toàn dân tham gia bảo đảm, giữ gìn trật tự an toàn giao thông”.>>>


Tình hình triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố (Giai đoạn 2011-2015) (21/1/2012 15:00)

>>>


Công tác cải cách hành chính năm 2011 (21/1/2012 15:00)

>>>

CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Giấy phép tham quan, du lịch Việt Nam cho người nước ngoài quá cảnh Việt Nam(18/11/2011)
QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ IX VỀ CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015(21/5/2011)
6 chương trình đột phá của Đảng bộ thành phố(21/10/2010)